We wszystkich układach hydraulicznych można spotkać się z akumulatorami, czyli zbiornikami ciśnieniowymi sprężonego azotu, które przy pomocy membrany lub pęcherza oddzielają gaz od cieczy. Jest to istotne dla zachowania prawidłowego działania całego systemu – niezależnie, czy następuje to w maszynie budowlanej, podnośniku lub w dźwigu.

Zadaniem akumulatora hydraulicznego jest między innymi kompensacja zmiany wymiarów cylindra w układzie, przy pomocy odpowiednio naładowanego ciśnienia. Istotne jest także uzupełnienie przepływu, które następuje przy pomocy pompy, przekazującej nadmiar energii do elementu. Wspomniana energia zostaje wykorzystana w momencie większego zapotrzebowania na nią w trakcie cyklu pracy. Jest to również stosowane w sytuacji przecieku, gdzie energia wypełnia przestrzeń cieczą pod ciśnieniem.

Jednak najważniejszym zadaniem akumulatora jest dokładne wytłumienie wszelkich drgań podczas każdego obrotu wałka. Sprężony azot przechwytuje powstałe pulsacje, stabilizując ciśnienie, aby mogło ono przejść dalej do odbiornika.