Na rynku istnieje kilka typów osuszaczy do sprężonego powietrza, wykorzystywanych w zakładach przemysłowych i na budowie. Sprężone powietrze, używane przez różnego typu maszyny pneumatyczne oraz inne urządzenia, może je uszkadzać. Dlaczego? Ponieważ osadza się na nich para wodna, co prowadzi do korozji i rozwoju grzybów czy bakterii.

W wyniku pracy sprężarki powstaje też mocno podgrzane powietrze, z którego wytrąca się podczas skraplania kondensat, zawierający cząsteczki oleju, wody i inne zanieczyszczenia. W celu ochrony maszyn przemysłowych przed ww. zagrożeniem, firmy zaopatrują się w wysokiej jakości osuszacze powietrza sprężonego. Dzięki ich pracy niwelują się koszty serwisowania maszyn i wydłuża się czas ich pracy.

OSUSZACZ MEMBRANOWY

Osuszacz membranowy jest jednym z nowszych rodzajów i wciąż mało znany na rynku. Jego zadaniem jest uzdatnianie sprężonego powietrza za pomocą membrany, a dokładniej jej polimerowych włókien. W procesie dyfuzji mokre powietrze gromadzi się na zewnętrznych ściankach membrany. Część osuszonego już powietrza zostaje pobrana w celu regeneracji włókien membranowych.

Dzięki pracy filtra koalescencyjnego, w osuszaczu membranowym z powietrza sprężonego zostają usunięte woda, zanieczyszczenia i inne cząstki stałe. Finalnie, instalacja przemysłowa otrzymuje suche, oczyszczone powietrze, natomiast do atmosfery zostaje wydalona wilgoć. Tego typu osuszacze ceni się za cichą pracę i ekonomiczność – filtry można wymieniać jedynie dwa razy w roku!

OSUSZACZ ZIĘBNICZO-CHŁODNICZY

Drugi typ urządzenia znajdującego się w naszej ofercie, to osuszacz ziębniczo-chłodniczy, stosowany w sprężarkach hermetycznych. Do jego pracy niezbędny jest czynnik ziębniczy w stanie gazowym. Osuszacz ziębniczy działa według bardzo prostej zasady, na bazie dwóch wymienników ciepła: powietrze-powietrze oraz powietrze-zamrażanie.

Sprzężone powietrze zostaje wessane i schłodzone, a następnie ulega dyfuzji, czyli skropleniu. W wyniku schładzania wilgoć jest zmniejszana i wydalana z separatora na zewnątrz. Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza są energooszczędne, a ich praca nie generuje dużych spadków ciśnień. Dzięki stosowaniu w nich bezpiecznej odmiany freonu, nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE

Działanie osuszacza adsorpcyjnego jest możliwe dzięki substancji pochłaniającej wilgoć, np. żel krzemionkowy. Do czynnika adsorbującego, przez który przechodzi sprężone powietrze, przyklejają się cząsteczki gazu, płynu i innych zanieczyszczeń Oprócz osuszania powietrza, urządzenie regeneruje też czynnik adsorbujący. Wilgoć zostaje wydalona na zewnątrz, a do instalacji trafia czyste, wolne od pyłów powietrze.